เกี่ยวกับเรา

แบบที่ 1 ห้องพักสำหรับ 2 ท่าน
ราคาห้องพัก ห้องละ 1,200 บาท พักได้ 2 คน (หากเพิ่ม 1 คน คิดเพิ่ม 600 บาท) รวมอาหารเย็นและอาหารเช้า

 

แบบที่ 2 แบบบ้านเดี่ยวชั้นเดียว
มี 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ หนึ่งหลังพักได้ 7-8 คน หนึ่งห้องพักได้ 3-4 คน ราคาคนละ 500 บาท รวมอาหารเย็นและอาหารเช้า

แบบที่ 3 แบบบ้านเดี่ยวปูนเปลือย 2 ชั้น
แบบบ้านปูนเปลือย 2 ชั้น
-ชั้นล่างพักได้ 4 คน ราคาห้องละ 3,000 บาท รวมอาหารเย็นและเช้า
-ชั้นบนพักได้ 4 คน ราคาห้องละ 3,000 บาท รวมอาหารเย็นและเช้า
หมายเหตุ – นอนเพิ่มคิดคนละ 600 บาท รวมอาหารเย็นและเช้า
                 -ห้องหนึ่งเพิ่มได้ไม่เกิน 2 คน